Zásady ochrany osobních údajů

Drahý uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při využívání našich služeb cítili pohodlně. Níže Vám proto uvádíme nejdůležitější informace o pravidlech zpracování Vašich osobních údajů a cookies, které náš Obchod používá. Tyto informace byly zpracovány s ohledem na GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rafal Zaisz

382 41 Bujanov 4

NIP: 17988055

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, napište nám prosím na následující e-mailovou adresu:

sanddesign.project@gmail.com

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat:

 • přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů (článek 15 GDPR nebo případně čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • opravit je (článek 16 GDPR),
 • výmaz (článek 17 GDPR),
 • omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 • předání údajů jinému správci (článek 20 GDPR).

A také zákon:

 • kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:
  • z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (tj. na naše oprávněné zájmy), včetně profilování (čl. 21 odst. 1 GDPR);
  • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 GDPR).

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Proti našemu používání souborů cookie (o kterých si můžete přečíst níže) můžete vznést námitku, a to zejména pomocí vhodného nastavení prohlížeče.

Pokud se rozhodnete, že Vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Níže naleznete podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na akcích, které podniknete.

1. Zadání objednávky v obchodě

Za jakým účelem?
splnění Vaší objednávky
Na jakém základě?
kupní smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) právní povinnost související s účetnictvím, která nás zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Jak dlouho?
po dobu trvání výše uvedené smlouvy do skončení naší zákonné povinnosti související s účetnictvím
kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do konce doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete moci zadat objednávku

2. Nastavení účtu v Obchodě

Za jakým účelem?
plnění smlouvy o poskytování služeb vedení účtu v Obchodě
Na jakém základě?
smlouva o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Jak dlouho?
dokud nebude účet smazán vámi nebo námi na vaši žádost
kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do konce doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete moci vytvořit účet a používat jeho funkce, jako je prohlížení historie objednávek nebo kontrola stavu objednávky

3. Kontaktujte nás (např. s dotazem)

Za jakým účelem?
vyřizování vašich dotazů nebo požadavků
Na jakém základě?
smlouva nebo úkony provedené na vaši žádost, směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – pokud se váš dotaz nebo oznámení týká smlouvy, jejíž jsme nebo můžeme být stranou náš oprávněný zájem zpracovávat vaše údaje za účelem komunikace s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – pokud váš dotaz nebo oznámení nesouvisí se smlouvou
Jak dlouho?
po dobu trvání smlouvy, která nás zavazuje, nebo - nedojde-li k uzavření smlouvy - do konce reklamační doby - viz poslední tabulka této části* do uplynutí reklamační lhůty – viz poslední tabulka této části – nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*
kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do konce doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo požadavek
* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

4. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná akce umožňující marketingové aktivity

Za jakým účelem?
přímý marketing, spočívající v zobrazování personalizovaných reklam
Na jakém základě?
náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Jak dlouho?
dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nevymažete soubory cookie používané pro marketingové účely*
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete dostávat návrhy produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat
* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

5. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná akce umožňující analytické činnosti

Za jakým účelem?
analýza způsobu, jakým používáte a prohlížíte webovou stránku obchodu za účelem přizpůsobení webu potřebám a chování uživatelů
Na jakém základě?
náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Jak dlouho?
dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nevymažete soubory cookie používané pro analytické účely*
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudeme při práci na jeho vývoji brát v úvahu vaše preference ohledně používání Obchodu
* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

6. Váš souhlas se zasíláním marketingového obsahu od nás (např. informace o speciálních nabídkách)

Za jakým účelem?
zasílání marketingových informací, zejména speciálních nabídek
Na jakém základě?
Váš souhlas s našimi marketingovými aktivitami (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Jak dlouho?
dokud svůj souhlas neodvoláte – nezapomeňte, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zpracování údajů, dokud svůj souhlas neodvoláte, zůstává zákonné.
kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do konce doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete dostávat naše marketingové materiály, včetně informací o našich speciálních nabídkách

7. Odběr newsletteru

Za jakým účelem?
zasílání newsletteru
Na jakém základě?
smlouva o poskytování služby newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Jak dlouho?
dokud se neodhlásíte z našeho newsletteru
kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do konce doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete moci přijímat informace o Obchodě a našich službách

8. Přijetí opatření nebo opomenutí, které může mít za následek reklamaci související s Obchodem nebo našimi službami

Za jakým účelem?
určení, šetření nebo obhajoba jakýchkoli nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami
Na jakém základě?
náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Jak dlouho?
do uplynutí promlčecí doby pro nároky nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*
Co se stane, když data neposkytnete?
neschopnost uplatňovat, uplatňovat nebo obhajovat nároky
* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

ZVEŘEJNĚNÍ DAT

Pokud se rozhodnete publikovat komentář, jeho obsah a váš podpis uvidí ostatní uživatelé obchodu.

Vaši e-mailovou adresu nesdělujeme ostatním uživatelům, pokud tak neučiníte sami.

PROFILOVÁNÍ

V rámci Obchodu provádíme profilování – to bude probíhat ve vztahu k vám, pokud takové aktivity povolíte. Toto profilování spočívá v automatickém vyhodnocování toho, o jaké produkty nebo služby byste mohli mít zájem, pomocí informací o vámi zobrazeném obsahu. Díky tomu budou reklamy na produkty nebo služby zobrazované v rámci online služeb, které využíváte, více přizpůsobeny vám a vašim potřebám.

Profilování, které provádíme, nevede k přijímání rozhodnutí, která by pro vás měla právní účinky nebo se vás dotýkala podobně významným způsobem.

ANALYTICKÉ ČINNOSTI

V rámci Obchodu provádíme analytické aktivity zaměřené na zvýšení jeho intuitivnosti a přístupnosti – to se stane ve vztahu k vám, pokud takové aktivity povolíte. V rámci analýzy zohledníme způsob, jakým se v Obchodě pohybujete – např. kolik času strávíte na dané podstránce nebo na která místa v Obchodě klikáte. Díky tomu můžeme přizpůsobit rozložení a vzhled Obchodu a obsahu v něm zveřejňovaného potřebám Uživatelů.

BEZPEČNOST DAT

Při zpracování Vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnou legislativou, včetně šifrování spojení pomocí SSL certifikátu.

COOKIES

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá takzvané cookies. soubory cookie (cookies). Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu atd.);
 • nemění nastavení vašeho zařízení.

V tomto Obchodě se soubory cookie používají pro následující účely:

 • statistika
 • marketing

Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je zakázat ve vašem prohlížeči, můžete použít soubor nápovědy vašeho prohlížeče. Informace k tomuto tématu si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho na následujících podstránkách najdete vhodné tipy v závislosti na prohlížeči, který používáte:

Cookies nebudeme zpracovávat déle než 30 minut od poslední návštěvy Obchodu.

Pomocí vhodných možností vašeho prohlížeče můžete kdykoli:

 • smazat cookies,
 • zablokovat používání cookies v budoucnu.

V takových případech jej již nebudeme zpracovávat.

Více informací o cookies naleznete v Wikipedie .

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT

Využíváme služeb třetích stran, které nás podporují při provozování našeho podnikání. Zpracováním vašich údajů je pověřujeme – tyto subjekty zpracovávají údaje pouze na základě našich zdokumentovaných pokynů.

Níže naleznete seznam příjemců vašich údajů:

AKCE PŘÍJEMCI DAT PŘENOS DAT MIMO EVROPSKOU UNII
jakoukoli akci v souvislosti s Obchodem subjekt, který nám poskytuje technickou/IT podporu Není tam žádný prostor
provozovatel online obchodní platformy Není tam žádný prostor
zůstat na webu Obchodu s nastavením, které umožňuje analytické činnosti subjekt umožňující analytické činnosti na webu Není tam žádný prostor
zadáním objednávky v Obchodě poskytovatel plateb Není tam žádný prostor
subjekt zajišťující dodání zboží Není tam žádný prostor
dodavatel softwaru, který usnadňuje vedení podniku (např. účetní software) Není tam žádný prostor
účetní kancelář Není tam žádný prostor

A navíc:

příslušné orgány veřejné moci v rozsahu, v jakém jsme povinni jim údaje poskytnout.